People, planet, profit: de mens, de gebruiker staat voorop

Benut de potentie van prestatiecontracten optimaal

Weet u wat de toekomst van écht duurzaam bouwen en beheren gaat bepalen? Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw is het antwoord: prestatiecontracten. Deze contracten zullen gebruikers- en eigenarengaranties geven over onder meer: energieprestatie, binnenklimaat en exploitatiekosten.

Energieprestatiecontracten zijn nog betrekkelijk nieuw voor de Nederlandse vastgoedmarkt. Daarom zullen partijen die zich nu al richten op bouwen en beheren van zeer energiezuinige panden én daar garanties over durven te geven, spekkoper zijn. Zeker als ze daarbij ook een goed binnenklimaat garanderen.

Werkwijze van Albert Hulshoff van AHB Consultancy

‘Bij mijn advieswerk maak ik onder meer gebruik van mijn kennis van prestatiecontracten en RETScreen, dit is een softwaretool voor het analyseren van de technische en financiële haalbaarheid en de risico’s van een verduurzamingsproject.’

‘Ik treed op als sparringpartner voor diverse partijen in het vastgoed, zoals gemeenten, schoolbesturen, zorginstellingen, woningbouwverenigingen en VvE’s, maar ook met uitvoerende partijen zoals installateurs, bouwbedrijven en ESCo’s.’

‘Ik denk met verschillende partijen mee bij het opstellen van een plan voor een verduurzamingsproject. Ik ondersteun ze bij het versterken van hun inkoopkracht of ik bedenk een innovatieve aanpak om marktpartijen uit te dagen. Met als einddoel: integraal duurzame gebouwen tegen de laagste kosten, nu en in de toekomst.'

ESCo-expert Albert Hulshoff

People, planet, profit: de mens, de gebruiker staat voorop

Profiteer van de expertise van AHB Consultancy

Vanaf 2020 mogen nieuwe gebouwen slechts nearly zero energie gebruiken. Om u succesvol voor te bereiden op die duurzaamheidsslag biedt AHB Consultancy u onder meer de volgende diensten aan:

  • Advisering
  • Training en voorlichting
  • Lezingen en presentaties
  • Haalbaarheidsstudies
  • Decision support
  • Begeleiding bij contractvorming

Projectfacilitator Albert Hulshoff van AHB Consultancy in Zeist zet voor u graag zijn diepgaande kennis van het totaalproces (technisch, financieel, juridisch en organisatorisch) in. Zo komt u door renovatie (revitalisatie) of nieuwbouw, in combinatie met duurzaam beheer, tot integraal duurzame gebouwen. Ook gedurende de looptijd van een prestatiecontract. 

Meer informatie over de diensten van AHB Consultancy? Bel 06-51879772 of stuur een e-mail.
 

De expertise van AHB Consultancy inzetten?

Binnenklimaat blijft een punt van aandacht

Energiezuinig bouwen kán op gespannen voet staan met de leefbaarheid van een gebouw. In de jaren 80 van de vorige eeuw was het Sick Building Syndrome een veelbesproken onderwerp. Een slecht binnenklimaat is ook tegenwoordig een (onderschat) probleem dat nog zal groeien door het op grote schaal ontwikkelen van zeer energiezuinige nieuwbouw.

ESCo-expert Albert Hulshoff